นลิศา เตชะศิริประภา

กองบรรณาธิการธุรกิจที่บางครั้งก็เป็นนักเขียน บางครั้งก็เป็นนักขาย ชื่นชอบมอคค่าเป็นชีวิตจิตใจ