Podcast/Wealth Done Podcast

Wealth Done Podcast

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หาเงินได้แต่ไม่รู้จะทำยังไงให้งอกเงย เราชวนไปเรียนวิธีวางแผนการเงิน การลงทุนผ่านเคสสนุกๆ ใกล้ตัว สอนโดยที่ปรึกษาทางการเงิน สุวภา เจริญยิ่ง