805
March 25, 2022

ใครกันแน่ที่เป็นหมา

Happy Friday Chapter 5

Chapter 5 ใครกันแน่ที่เป็นหมา

“เพื่อนเล่นหรอ”

Writer

ตุลยา ตุลย์(Tuna Dunn) เป็นศิลปินไทยวัย 29 ปีที่มีผลงานด้าน comics illustration animation และ installation art สามารถติดตามผลงานได้ที่ instagram : @tuna.dunn หรือติดต่องานได้ที่ [email protected]

You Might Also Like