631
March 18, 2022

เตียงไม่ได้มีไว้นอน

Happy Friday Chapter 4

Chapter 4 เตียงไม่ได้มีไว้นอน

“แกะพรุ่งนี้ล่ะกัน”

Writer

ตุลยา ตุลย์(Tuna Dunn) เป็นศิลปินไทยวัย 29 ปีที่มีผลงานด้าน comics illustration animation และ installation art สามารถติดตามผลงานได้ที่ instagram : @tuna.dunn หรือติดต่องานได้ที่ [email protected]

You Might Also Like