Avatar photo

Calypso

นักเขียนผู้หมกมุ่นกับการสะสมสนีกเกอร์ หลงใหลสตรีทคัลเจอร์ และเพิ่งจะตระหนักถึงความสุขของการฟังเพลงลูกกรุง