Avatar photo

อรุณวตรี รัตนธารี

นักสื่อสารเรื่องราวของมนุษย์ผ่านอาหาร ผู้อยากเห็นการโอบรับความหลากหลายกลายเป็นเรื่องปกติ