Video/Brand Lover

Brand Lover

‘Brand Lover’ รายการที่บอกเล่าเรื่องราวของเหล่าคนคลั่งรักแบรนด์ต่างๆ ผ่านเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในสิ่งของที่สะสม