1331
June 22, 2023

GSB Go Green

GSB Go Green สินเชื่อรักษ์โลกสำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนจากการใช้พลังงานในปัจจุบันเป็นพลังงานทดแทน

ในยุคปัจจุบัน หนึ่งในสิ่งที่เป็นกระแสสำคัญคือการหันมาใช้พลังงานทดแทน ด้วยวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่โลกเราต้องเผชิญ ซึ่งไม่มีแนวโน้มว่าปัญหาจะคลี่คลายหากพวกเราทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภคไม่ปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรม

เราจึงเห็นหลายคนหลายองค์กรหันมาเลือกใช้พลังงานทดแทนทั้งในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ

เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ผู้ที่ตั้งใจปรับตัวเพื่อความยั่งยืนของโลก ธนาคารออมสิน ที่มีจุดยืนในการเป็นธนาคารเพื่อสังคมและมีการดำเนินการตามแนวทาง sustainability จึงตั้งใจออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อ ‘สินเชื่อบุคคล GSB Go Green’ สินเชื่อสำหรับผู้ที่ตั้งใจเปลี่ยนวิถีการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์ของ สินเชื่อบุคคล GSB Go Green คือต้องการสนับสนุนผู้ที่อยากช่วยประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนจากการใช้พลังงานในปัจจุบันมาเป็นพลังงานทดแทน เช่น การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้า การซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid) จักรยานยนต์ไฟฟ้า หรือติดตั้ง EV Charger เพื่อเป็นการลดการใช้น้ำมัน รวมถึงการซื้ออุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 อีกด้วย

สำหรับจุดเด่นของ สินเชื่อบุคคล GSB Go Green คือ ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99%* ต่อปี (นาน 3 เดือนแรก) และผ่อนต่ำแสนละ 199* บาท / เดือน (นาน 3 เดือนแรก)

กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน จำนวนเงินให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์* สำหรับระยะเวลาในการชำระเงินกู้ กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 30 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (ยกเว้นกรณีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid) หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ไม่เกิน 15 ปี) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

ส่วนกรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) ทางธนาคารกำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท โดยระยะเวลาในการชำระเงินกู้กำหนดไว้ที่สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

สำหรับใครที่สนใจยื่นสมัครได้แล้ววันนี้ – 30 ธันวาคม 2566 โดยอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3OXaOPH

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ GSB Contact Center 1115 และสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.gsb.or.th หรือ Facebook: GSB Society

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

You Might Also Like