112
July 9, 2024

Capital City

กรุงเทพฯ ออกแบบการป้องกันน้ำท่วมยังไง แล้วซื้อบ้านแถวไหนถึงรอด

ตามปกติแล้วเมืองควรออกแบบให้ผู้คนใช้ชีวิต ดำเนินธุรกิจและใช้บริการสาธารณะ รวมถึงทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี เมืองยังต้องถูกออกแบบเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์น้ำท่วมจากฝนตก หรือน้ำทะเลหนุนด้วย ที่ผ่านมา เมืองหลวงหรือราชธานีเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยานั้นมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำมาโดยตลอด จึงมีวิธีการอยู่ร่วมกับน้ำซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยเมืองที่เราอยู่ย่อมขยายใหญ่ขึ้นตามยุคสมัยและความซิวิไลซ์ ทางน้ำผ่านที่เคยออกแบบไว้จึงอาจลดลง

การออกแบบเมืองเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่ว่านี้คืออะไร ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีวิธีการป้องกันน้ำท่วมยังไงบ้าง และจะออกแบบเมืองยังไงให้ป้องกันน้ำท่วมได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม รศ. ดร.พนิต ภู่จินดา ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) พร้อมไขคำตอบแล้วในรายการ Podcast Capital City EP.11 ตอนนี้

Writer

Healthy Space Forum ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง องค์กรด้านการพัฒนาเมือง ดูแลการออกแบบและให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนสุขภาวะที่ดีของคนในเมือง

VDO Creator