รตา มนตรีวัต

Lifestyle Curator และทายาทรุ่น 5 ผู้คราฟต์สตอรี่และสิ่งของ Ig : rata.montre