Podcast/Bon Appétit Podcast

Bon Appétit Podcast

รายการธุรกิจอาหารที่จะพาเข้าหลังร้านไปสำรวจแนวคิดทางการตลาดของจักรวาลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ดำเนินรายการโดย เชอร์รี่–มณีเนตร วรชนะนันท์