Human Capital

วัฒนธรรมการทำงานของ Roots ที่ตั้งใจสร้างคุณค่าให้กาแฟไทยและความสุขของทุกคนใน supply chain

กว่ากาแฟกลิ่นหอม รสชาติดีจะมาถึงลิ้นของนักดื่ม ต้องผ่านกระบวนการที่แสนจะซับซ้อน แถมยังไม่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้คนใน supply chain จำนวนมาก ตั้งแต่คนปลูก คนแปรรูป คนคัดเกรด คนคั่ว และอีกมากมายหลายตัวละคร อย่างน้อยๆ ก็ไม่ต่ำกว่า 20 คนกว่ากาแฟจะมาถึงมือนักดื่ม เมื่อเข้าใจเช่นนี้ Roots จึงตั้งใจสร้างคุณค่าให้กาแฟไทยและความสุขของคนใน supply chain ให้ยั่งยืนขึ้นผ่านคัลเจอร์การทำงานขององค์กรและให้ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมกาแฟ

การให้ความสำคัญเรื่องคนเพื่อทำให้ธุรกิจกาแฟที่ยั่งยืนของ Roots เป็นยังไง วิธีการที่แบรนด์กาแฟนี้ทำเพื่อ well-being ของคนทำงานมีรายละเอียดอะไรบ้าง รายการ Human Capital ตอนนี้ขอชวนไปฟังบทสนทนาของ เต้–วรัตต์ วิจิตรวาทการ ผู้ก่อตั้ง Roots, กรณ์–กรณ์ สงวนแก้ว Head Roaster & Green Coffee Buyer, ไนซ์–ตฐกรณ์ แซมสีม่วง Trainer Barista, เต้–คมสันต์ แซ่ตั้ง Head Barista และ กุ๊ก–กัญนิกา เณรแก้ว Manager Roots at 111 ประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อหาคำตอบเบื้องหลังกาแฟแต่ละแก้วก่อนที่ Roots จะเสิร์ฟให้กับลูกค้า

Writer

บรรณาธิการบริหาร Capital เจ้าของนามปากกา jirabell เขียนหนังสือมาแล้ว 6 เล่ม เล่มล่าสุดชื่อ Between Hello and Goodbye ครู่สนทนา

Photographer

เป็นวัยรุ่นต้องทำงาน

Photographer

Video Creator ผู้รู้หัวใจตัวเองแล้วว่ารักการกินก๋วยเตี๋ยวและเนื้อวัวมาก