Business Summary

คุยกับขุนคลังก่อนเลือกตั้ง เรื่องเศรษฐกิจ ภาษี และความมั่นคงของประเทศไทย

ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิทั่วโลกที่ชะลอตัว ประเทศไทยบ้านเราเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน นอกจากปีนี้ค่าจีดีพีของประเทศจะลดต่ำลงไม่เป็นไปตามคาดหวัง การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ยากจะคาดเดายังสร้างความน่ากังวลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอีกด้วย

ในสถานการณ์โลกที่มีความไม่แน่นอน ประเทศไทยจะทำอย่างไรเพื่อให้สามารถก้าวผ่านปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตไปได้ รายการ Business Summary EP.6 ชวน อาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาพูดคุยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและสถานะทางการคลังของประเทศ ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าของเศรษฐกิจไทยต่อไป

Writer

นักข่าวธุรกิจที่ชอบตั้งคำถามใหม่ๆ กับโลกใบเดิม"

Photographer

ช่างภาพที่สนุกกับการแต่งตัว อยู่กับเสียงเพลง และหลงรักในความทรงจำ Ig : mocfirst

VDO Creator

เพื่อนมัธยมเรียกอ๋อย เพื่อนมหา’ลัยเรียกอ้อย ที่บ้านเรียกอุง แต่จริงๆ ชื่อเอย...

VDO Creator

อะไรก็ได้ จะได้ไม่ว่าง